۱۴۰۳/۰۴/۳۰

بانک ها نتوانستند به تکلیف قانون جهش تولید مسکن عمل کنند

بانک ها در فصل اول از تامین مالی مسکن ۱۴۰۱ ناکام ماندند این در حالی است که قرار بود حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی، نصیب بخش مسکن شود، اما در بهار امسال فقط ۲/ ۵ درصد از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش های مختلف، وارد بازارهای ساخت و‌ ساز و خرید خانه شد.
 بانک ها نتوانستند به تکلیف قانون جهش تولید مسکن عمل کنند
بانک ها نتوانستند به تکلیف قانون جهش تولید مسکن عمل کنند
بانک ها در فصل اول از تامین مالی مسکن ۱۴۰۱ ناکام ماندند این در حالی است که قرار بود حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی، نصیب بخش مسکن شود، اما در بهار امسال فقط ۲/ ۵ درصد از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش های مختلف، وارد بازارهای ساخت و‌ ساز و خرید خانه شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید