۱۴۰۲/۰۷/۰۴

بازار مسکن آنلاین چه آسیب هایی از فیلترینگ دیده است؟

بازار مسکن آنلاین طی یک ماه گذشته تحت تاثیر وقوع سه رویداد در فضای مجازی و اینترنتی قرار داشته است و رکود مراجعات به سایت ها، کاهش معاملات ملکی در این بازار را تشدید کرده است.
 بازار مسکن آنلاین چه آسیب هایی از فیلترینگ دیده است؟
بازار مسکن آنلاین چه آسیب هایی از فیلترینگ دیده است؟
بازار مسکن آنلاین طی یک ماه گذشته تحت تاثیر وقوع سه رویداد در فضای مجازی و اینترنتی قرار داشته است و رکود مراجعات به سایت ها، کاهش معاملات ملکی در این بازار را تشدید کرده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟