۱۴۰۳/۰۴/۲۳

اجرای پروژه مسکن سازی دولتی در حریم شهرهای جدید

بنا بر اعلام مدیران ارشد دخیل در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، قرار است زمین هایی واقع در حریم شهرهای جدید به ساخت شهرک های مسکونی اختصاص پیدا کند و این در حالی است که شهرهای جدید طی دهه های اخیر خود با قدری فاصله از حریم شهرهای مادر احداث شده اند.
 اجرای پروژه مسکن سازی دولتی در حریم شهرهای جدید
اجرای پروژه مسکن سازی دولتی در حریم شهرهای جدید
بنا بر اعلام مدیران ارشد دخیل در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، قرار است زمین هایی واقع در حریم شهرهای جدید به ساخت شهرک های مسکونی اختصاص پیدا کند و این در حالی است که شهرهای جدید طی دهه های اخیر خود با قدری فاصله از حریم شهرهای مادر احداث شده اند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید