۱۴۰۲/۰۷/۰۴

اجاره واحد مسکونی نیز برای مردم سخت شده است

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: بخش عمده ای از تورم مسکن مربوط به مصالح ساختمانی مثل آجر، سیمان و فولاد است. در واقع ریشه همه این گرانی ها به معادن سیمان و فولاد بر می گردد.
 اجاره واحد مسکونی نیز برای مردم سخت شده است
اجاره واحد مسکونی نیز برای مردم سخت شده است
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: بخش عمده ای از تورم مسکن مربوط به مصالح ساختمانی مثل آجر، سیمان و فولاد است. در واقع ریشه همه این گرانی ها به معادن سیمان و فولاد بر می گردد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟