۱۴۰۲/۰۷/۱۲

آغاز عملیات اجرایی 100هزار مسکن در شهرهای جدید

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در گام دوم اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید یکصد واحد مسکونی دیگر کلنگ زنی شد، اجرای واحدهای آغاز شده را در شهرهای جدید ۲۰۰ هزار واحد برشمرد.
 آغاز عملیات اجرایی 100هزار مسکن در شهرهای جدید
آغاز عملیات اجرایی 100هزار مسکن در شهرهای جدید
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در گام دوم اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید یکصد واحد مسکونی دیگر کلنگ زنی شد، اجرای واحدهای آغاز شده را در شهرهای جدید ۲۰۰ هزار واحد برشمرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها