۱۴۰۲/۰۷/۰۲

۵ هزار و ۷۹۱ میلیاردتومان تسهیلات نوسازی بافت فرسوده پرداخت شد/ تامین ۲۴ هزار هکتار زمین دولتی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کمتر از ۲ سال

پرداخت ۵ هزار و ۷۹۱ میلیاردتومان تسهیلات نوسازی بافت فرسوده، تصویب ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله‌ای در بافت‌های ناکارآمد شهری بخشی از مهمترین اخبار حوزه مسکن و شهرسازی در هفته گذشته بود.
۵ هزار و ۷۹۱ میلیاردتومان تسهیلات نوسازی بافت فرسوده پرداخت شد/ تامین ۲۴ هزار هکتار زمین دولتی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کمتر از ۲ سال
پرداخت ۵ هزار و ۷۹۱ میلیاردتومان تسهیلات نوسازی بافت فرسوده، تصویب ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله‌ای در بافت‌های ناکارآمد شهری بخشی از مهمترین اخبار حوزه مسکن و شهرسازی در هفته گذشته بود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟