۱۴۰۳/۰۵/۰۱

۴۰ میلیارد تومان اعتبار صرف تامین قیر و اجرا و بهسازی معابر حاشیه شهر زاهدان شد

مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان وبلوچستان بر مشارکت در امر بهسازی سکونتگاههای نابسامان شهر زاهدان تاکید و گفت: این اداره کل از سال گذشته تاکنون ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در زمینه تامین قیر و اجرا و بهسازی معابر حاشیه شهر زاهدان هزینه کرده است.
۴۰ میلیارد تومان اعتبار صرف تامین قیر و اجرا و بهسازی معابر حاشیه شهر زاهدان شد
مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان وبلوچستان بر مشارکت در امر بهسازی سکونتگاههای نابسامان شهر زاهدان تاکید و گفت: این اداره کل از سال گذشته تاکنون ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در زمینه تامین قیر و اجرا و بهسازی معابر حاشیه شهر زاهدان هزینه کرده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید