۱۴۰۲/۰۷/۰۴

۴۰ میلیارد تومان اعتبار صرف تامین قیر و اجرا و بهسازی معابر حاشیه شهر زاهدان شد

مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان وبلوچستان بر مشارکت در امر بهسازی سکونتگاههای نابسامان شهر زاهدان تاکید و گفت: این اداره کل از سال گذشته تاکنون ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در زمینه تامین قیر و اجرا و بهسازی معابر حاشیه شهر زاهدان هزینه کرده است.
۴۰ میلیارد تومان اعتبار صرف تامین قیر و اجرا و بهسازی معابر حاشیه شهر زاهدان شد
مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان وبلوچستان بر مشارکت در امر بهسازی سکونتگاههای نابسامان شهر زاهدان تاکید و گفت: این اداره کل از سال گذشته تاکنون ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در زمینه تامین قیر و اجرا و بهسازی معابر حاشیه شهر زاهدان هزینه کرده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟