۱۴۰۲/۰۷/۱۲

۲۲ سال تاخیر در ساخت جاده کرمان- رابُر/مدیرعامل مس: مسیر تا ۲ ماه آینده کلنگ‌ می‌خورد

کرمان - ایرنا - برای سفر به شهرستان رابُر که همجوار مرکز استان کرمان است باید مسیر چهار شهرستان را پیمود و این درحالی است که تاخیر و خلف وعده در ساخت راه مستقیم آن در مرکز استان با وجود تمامی ضرورت‌هایش قدمتی ۲۲ ساله پیدا کرده است.
۲۲ سال تاخیر در ساخت جاده کرمان- رابُر/مدیرعامل مس: مسیر تا ۲ ماه آینده کلنگ‌ می‌خورد
کرمان - ایرنا - برای سفر به شهرستان رابُر که همجوار مرکز استان کرمان است باید مسیر چهار شهرستان را پیمود و این درحالی است که تاخیر و خلف وعده در ساخت راه مستقیم آن در مرکز استان با وجود تمامی ضرورت‌هایش قدمتی ۲۲ ساله پیدا کرده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها