۱۴۰۲/۰۷/۰۲

۱۲۰ ثانیه ۲۴ مهرماه| از ساخت ۸۷ هزار واحد مسکونی شهری بنیاد مسکن تا سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومانی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر جاسک

در ۱۲۰ ثانیه امروز ۲۰ مهرماه، ساخت ۸۷ هزار واحد مسکونی شهری بنیاد مسکن تا سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومانی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر جاسک مورد اشاره قرار گرفت.
۱۲۰ ثانیه ۲۴ مهرماه| از ساخت ۸۷ هزار واحد مسکونی شهری بنیاد مسکن تا سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومانی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر جاسک
در ۱۲۰ ثانیه امروز ۲۰ مهرماه، ساخت ۸۷ هزار واحد مسکونی شهری بنیاد مسکن تا سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومانی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر جاسک مورد اشاره قرار گرفت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟