۱۴۰۳/۰۵/۰۳

۱۲۰ ثانیه ۲۴ مهرماه| از ساخت ۸۷ هزار واحد مسکونی شهری بنیاد مسکن تا سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومانی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر جاسک

در ۱۲۰ ثانیه امروز ۲۰ مهرماه، ساخت ۸۷ هزار واحد مسکونی شهری بنیاد مسکن تا سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومانی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر جاسک مورد اشاره قرار گرفت.
۱۲۰ ثانیه ۲۴ مهرماه| از ساخت ۸۷ هزار واحد مسکونی شهری بنیاد مسکن تا سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومانی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر جاسک
در ۱۲۰ ثانیه امروز ۲۰ مهرماه، ساخت ۸۷ هزار واحد مسکونی شهری بنیاد مسکن تا سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومانی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر جاسک مورد اشاره قرار گرفت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید