۱۴۰۳/۰۴/۳۰

۱۲۰ ثانیه ۱۵ آبان|از ساخت سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تا تخلیه ۱۴ میلیون تنی کالاهای اساسی در بنادر کشور

در ۱۲۰ ثانیه امروز ۱۵ آبان، ساخت سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تا تخلیه ۱۴ میلیون تنی کالاهای اساسی در بنادر کشور مورد اشاره قرار گرفت.
۱۲۰ ثانیه ۱۵ آبان|از ساخت سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تا تخلیه ۱۴ میلیون تنی کالاهای اساسی در بنادر کشور
در ۱۲۰ ثانیه امروز ۱۵ آبان، ساخت سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تا تخلیه ۱۴ میلیون تنی کالاهای اساسی در بنادر کشور مورد اشاره قرار گرفت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید