۱۴۰۲/۰۷/۰۲

گواهینامه فنی ابزار کنترل کیفی مصالح ساختمانی نهضت ملی مسکن

محمد مهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی راه کنترل کیفی ساخت و سازهای طرح نهضت ملی را ارایه گواهینامه و تاییدبه فنی برشمرد و از امضای تفاهم‌نامه وزارت راه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.
گواهینامه فنی ابزار کنترل کیفی مصالح ساختمانی نهضت ملی مسکن
محمد مهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی راه کنترل کیفی ساخت و سازهای طرح نهضت ملی را ارایه گواهینامه و تاییدبه فنی برشمرد و از امضای تفاهم‌نامه وزارت راه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟