۱۴۰۲/۰۷/۰۲

کارت به کارت هم جزو مالیات فروشندگان محسوب می‌شود

کارت به کارت هم جزو مالیات فروشندگان محسوب می‌شود
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از ۴میلیون مؤ‌دی که اظهارنامه داده‌اند، ۱.۶ میلیون اظهارنامه مالیات صفر و ۸۰۰ هزار اظهارنامه مالیات زیر ۵ میلیون تومان پرداخت می‌کنند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟