۱۴۰۲/۰۷/۰۲

چرا بازار مسکن و اجاره بحرانی شد؟/ سبقت اجاره از تورم مسکن

فردای اقتصاد در تحلیلی جامع به بررسی بازار مسکن طی سال‌های اخیر و وضعیت کنونی در بازار فروش، اجاره و ساخت‌وساز پرداخته است.
چرا بازار مسکن و اجاره بحرانی شد؟/ سبقت اجاره از تورم مسکن
فردای اقتصاد در تحلیلی جامع به بررسی بازار مسکن طی سال‌های اخیر و وضعیت کنونی در بازار فروش، اجاره و ساخت‌وساز پرداخته است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟