۱۴۰۲/۰۷/۰۳

پیگیری جهاد تبیین در مجموعه خیرین راه و ترابری یک وظیفه‌ است

معاون ساخت و نگهداری راه‌های روستایی و فرعی در جلسه خیرین راه و ترابری بر تبیین روحیه جهادی و فعالیت‌های ایثارگرانه مجموعه راه و ترابری و حوزه راه و حمل و نقل تاکید کرد.
پیگیری جهاد تبیین در مجموعه خیرین راه و ترابری یک وظیفه‌ است
معاون ساخت و نگهداری راه‌های روستایی و فرعی در جلسه خیرین راه و ترابری بر تبیین روحیه جهادی و فعالیت‌های ایثارگرانه مجموعه راه و ترابری و حوزه راه و حمل و نقل تاکید کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟