۱۴۰۳/۰۴/۳۰

پیگیری جهاد تبیین در مجموعه خیرین راه و ترابری یک وظیفه‌ است

معاون ساخت و نگهداری راه‌های روستایی و فرعی در جلسه خیرین راه و ترابری بر تبیین روحیه جهادی و فعالیت‌های ایثارگرانه مجموعه راه و ترابری و حوزه راه و حمل و نقل تاکید کرد.
پیگیری جهاد تبیین در مجموعه خیرین راه و ترابری یک وظیفه‌ است
معاون ساخت و نگهداری راه‌های روستایی و فرعی در جلسه خیرین راه و ترابری بر تبیین روحیه جهادی و فعالیت‌های ایثارگرانه مجموعه راه و ترابری و حوزه راه و حمل و نقل تاکید کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید