۱۴۰۳/۰۴/۳۰

پیشرفت فیزیکی ٨۵ درصدی پروژه‌های بازآفرینی شهری

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با بیان این که پروژه‌های بازآفرینی شهری از میانگین پیشرفت اجرایی ٨۵ درصدی برخوردار است، عنوان کرد: مطالعات و طرح‌های توانمندسازی، اشتغالزایی و ارتقای فرهنگ عمومی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی نیز در حال اجراست.
پیشرفت فیزیکی ٨۵ درصدی پروژه‌های بازآفرینی شهری
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با بیان این که پروژه‌های بازآفرینی شهری از میانگین پیشرفت اجرایی ٨۵ درصدی برخوردار است، عنوان کرد: مطالعات و طرح‌های توانمندسازی، اشتغالزایی و ارتقای فرهنگ عمومی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی نیز در حال اجراست.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید