۱۴۰۲/۰۷/۰۴

پوشش جدید برای مخازن زباله تهران

به گزارش تاسیسات نیوز، شهردار تهران با اشاره به اینکه در شیوه جدید نظافت شهر تهران زباله ها از دسترس کوله کتفی ها خارج می شوند از قرارگیری پوشش برای مخازن زباله پایتخت در آینده خبر داد. نوشته پوشش جدید برای مخازن زباله تهران اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
پوشش جدید برای مخازن زباله تهران
پوشش جدید برای مخازن زباله تهران

به گزارش تاسیسات نیوز، شهردار تهران با اشاره به اینکه در شیوه جدید نظافت شهر تهران زباله ها از دسترس کوله کتفی ها خارج می شوند از قرارگیری پوشش برای مخازن زباله پایتخت در آینده خبر داد.

نوشته پوشش جدید برای مخازن زباله تهران اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟