۱۴۰۲/۰۷/۰۴

پلیس راه آهن در ۲۲ منطقه کشور تامین‌کننده امنیت صنعت ریلی است

شاهرود – ایرنا – جانشین پلیس راه آهن کشور گفت: پلیس راه آهن به تبعیت از فرماندهی نیروی انتظامی در ارتقای امنیت و توسعه صنعت حمل و نقل ریلی کشور در ۲۲ منطقه نقش به سزایی ایفا می‌کند.
پلیس راه آهن در ۲۲ منطقه کشور تامین‌کننده امنیت صنعت ریلی است
شاهرود – ایرنا – جانشین پلیس راه آهن کشور گفت: پلیس راه آهن به تبعیت از فرماندهی نیروی انتظامی در ارتقای امنیت و توسعه صنعت حمل و نقل ریلی کشور در ۲۲ منطقه نقش به سزایی ایفا می‌کند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟