۱۴۰۳/۰۵/۰۳

پلیس راه آهن در ۲۲ منطقه کشور تامین‌کننده امنیت صنعت ریلی است

شاهرود – ایرنا – جانشین پلیس راه آهن کشور گفت: پلیس راه آهن به تبعیت از فرماندهی نیروی انتظامی در ارتقای امنیت و توسعه صنعت حمل و نقل ریلی کشور در ۲۲ منطقه نقش به سزایی ایفا می‌کند.
پلیس راه آهن در ۲۲ منطقه کشور تامین‌کننده امنیت صنعت ریلی است
شاهرود – ایرنا – جانشین پلیس راه آهن کشور گفت: پلیس راه آهن به تبعیت از فرماندهی نیروی انتظامی در ارتقای امنیت و توسعه صنعت حمل و نقل ریلی کشور در ۲۲ منطقه نقش به سزایی ایفا می‌کند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید