۱۴۰۲/۰۷/۰۳

پروژه نهضت ملی در قزوین با اتکا به صنعتی سازی، سه ماه ساخته شد

تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از ساخت سه ماهه مسکن در قزوین از طریق صنعتی سازی خبر داد و گفت: با هدف جبران عقب ماندگی در تولید مسکن، باید به سمت صنعتی سازی حرکت کنیم.
پروژه نهضت ملی در قزوین با اتکا به صنعتی سازی، سه ماه ساخته شد
تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از ساخت سه ماهه مسکن در قزوین از طریق صنعتی سازی خبر داد و گفت: با هدف جبران عقب ماندگی در تولید مسکن، باید به سمت صنعتی سازی حرکت کنیم.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟