۱۴۰۲/۰۷/۰۲

پرداخت ۵ هزار و ۷۹۱ میلیاردتومان تسهیلات نوسازی بافت فرسوده/قرارداد نوسازی بیش از ۳۷ هزار واحد در بافت‌فرسوده منعقد شد

به گزارش اسکان به نقل از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی عسکری سرپرست بانک مسکن آماری از میزان تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده ارایه کرد و توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده از سال ۱۳۹۸ تاکنون در مجموع ۳۸ هزار و ۷۵۸ واحد برای دریافت تسهیلات نوسازی به بانک مسکن نوشته پرداخت ۵ هزار و ۷۹۱ میلیاردتومان تسهیلات نوسازی بافت فرسوده/قرارداد نوسازی بیش از ۳۷ هزار واحد در بافت‌فرسوده منعقد شد اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
پرداخت ۵ هزار و ۷۹۱ میلیاردتومان تسهیلات نوسازی بافت فرسوده/قرارداد نوسازی بیش از ۳۷ هزار واحد در بافت‌فرسوده منعقد شد

به گزارش اسکان به نقل از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی عسکری سرپرست بانک مسکن آماری از میزان تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده ارایه کرد و توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده از سال ۱۳۹۸ تاکنون در مجموع ۳۸ هزار و ۷۵۸ واحد برای دریافت تسهیلات نوسازی به بانک مسکن

نوشته پرداخت ۵ هزار و ۷۹۱ میلیاردتومان تسهیلات نوسازی بافت فرسوده/قرارداد نوسازی بیش از ۳۷ هزار واحد در بافت‌فرسوده منعقد شد اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟