۱۴۰۳/۰۴/۳۰

پرداخت ۵ هزار و ۷۹۱ میلیاردتومان تسهیلات نوسازی بافت فرسوده/قرارداد نوسازی بیش از ۳۷ هزار واحد در بافت‌فرسوده منعقد شد

به گزارش اسکان به نقل از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی عسکری سرپرست بانک مسکن آماری از میزان تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده ارایه کرد و توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده از سال ۱۳۹۸ تاکنون در مجموع ۳۸ هزار و ۷۵۸ واحد برای دریافت تسهیلات نوسازی به بانک مسکن نوشته پرداخت ۵ هزار و ۷۹۱ میلیاردتومان تسهیلات نوسازی بافت فرسوده/قرارداد نوسازی بیش از ۳۷ هزار واحد در بافت‌فرسوده منعقد شد اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
پرداخت ۵ هزار و ۷۹۱ میلیاردتومان تسهیلات نوسازی بافت فرسوده/قرارداد نوسازی بیش از ۳۷ هزار واحد در بافت‌فرسوده منعقد شد

به گزارش اسکان به نقل از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی عسکری سرپرست بانک مسکن آماری از میزان تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده ارایه کرد و توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده از سال ۱۳۹۸ تاکنون در مجموع ۳۸ هزار و ۷۵۸ واحد برای دریافت تسهیلات نوسازی به بانک مسکن

نوشته پرداخت ۵ هزار و ۷۹۱ میلیاردتومان تسهیلات نوسازی بافت فرسوده/قرارداد نوسازی بیش از ۳۷ هزار واحد در بافت‌فرسوده منعقد شد اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید