۱۴۰۲/۰۷/۱۲

پایان کار چهاردهمین همایش و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین‌آلات با قرائت بیانیه نهایی/ امضای تفاهم‌نامه مشترک همکاری فی‌مابین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و انجمن قیر ایران

چهاردهمین همایش قیر و آسفالت و ماشین‌آلات با قرائت بیانیه پایانی و امضای تفاهم‌نامه مشترک همکاری به کار خود پایان داد.
پایان کار چهاردهمین همایش و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین‌آلات با قرائت بیانیه نهایی/ امضای تفاهم‌نامه مشترک همکاری فی‌مابین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و انجمن قیر ایران
چهاردهمین همایش قیر و آسفالت و ماشین‌آلات با قرائت بیانیه پایانی و امضای تفاهم‌نامه مشترک همکاری به کار خود پایان داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها