۱۴۰۲/۰۷/۰۲

پاسخگویی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در سامانه سامد

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران روز سه شنبه ۱۷ آبانماه از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱(سامد) پاسخگوی شهروندان خواهد بود.
پاسخگویی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در سامانه سامد
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران روز سه شنبه ۱۷ آبانماه از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱(سامد) پاسخگوی شهروندان خواهد بود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟