۱۴۰۲/۰۷/۰۴

پاسخگویی اداره ارتباطات مردمی ستاد وزارت راه و شهرسازی به بیش از ۱۲۳۰۰ تماس تلفنی

سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی با اعلام ، پاسخگویی اداره ارتباطات مردمی ستاد این وزارتخانه به بیش از ۱۲۳۲۷ تماس تلفنی از ابتدای امسال تاکنون از پاسخ به ۶۸۹۳ پیام در پست الکترونیکی دریافت پیام های مردمی خبر داد.
پاسخگویی اداره ارتباطات مردمی ستاد وزارت راه و شهرسازی به بیش از ۱۲۳۰۰ تماس تلفنی
سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی با اعلام ، پاسخگویی اداره ارتباطات مردمی ستاد این وزارتخانه به بیش از ۱۲۳۲۷ تماس تلفنی از ابتدای امسال تاکنون از پاسخ به ۶۸۹۳ پیام در پست الکترونیکی دریافت پیام های مردمی خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟