۱۴۰۲/۰۷/۰۲

وسعت شهر زنجان در طرح تفصیلی ۶۵۰۰ هکتار مشخص شده است

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان،گفت: در طرح تفصیلی، وسعت شهر زنجان ۶۵۰۰ هکتار مشخص شده است که ۲۰۰۰ هکتار از این محدوده به کاربری‌هایی مثل سایت کارگاهی، پارک‌های جنگلی و باغات جنوب زنجان اختصاص دارد و ۴۵۰۰ هکتار آن ظرفیت مسکونی شدن دارد.
وسعت شهر زنجان در طرح تفصیلی  ۶۵۰۰ هکتار مشخص شده است
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان،گفت: در طرح تفصیلی، وسعت شهر زنجان ۶۵۰۰ هکتار مشخص شده است که ۲۰۰۰ هکتار از این محدوده به کاربری‌هایی مثل سایت کارگاهی، پارک‌های جنگلی و باغات جنوب زنجان اختصاص دارد و ۴۵۰۰ هکتار آن ظرفیت مسکونی شدن دارد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟