۱۴۰۳/۰۵/۰۱

وزارت راه با این دست فرمان چهار میلیون خانه می‌سازد؟

وعده ساخت ۴ میلیون خانه در ابتدای دولت سیزدهم در حالی مطرح شد که اکنون و بعد از گذشت بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم این وعده تنها به آرزویی می‌ماند که تنها صحبت از آن واقعی است و نه تحققش.
وزارت راه با این دست فرمان چهار میلیون خانه می‌سازد؟
وعده ساخت ۴ میلیون خانه در ابتدای دولت سیزدهم در حالی مطرح شد که اکنون و بعد از گذشت بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم این وعده تنها به آرزویی می‌ماند که تنها صحبت از آن واقعی است و نه تحققش.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید