۱۴۰۲/۰۷/۱۲

هشدار جدی به خریداران خانه / مراقب این تصاویر باشید!

دنیای اقتصاد نوشت: در هفته‌های اخیر تعداد آپارتمان‌هایی که با تصویر غیرواقعی در موتورهای جست‌وجوی آگهی ملکی فایل شده‌، افزایش محسوسی پیدا کرده که عمدتا با دو هدف صورت می‌گیرد.
هشدار جدی به خریداران خانه / مراقب این تصاویر باشید!
دنیای اقتصاد نوشت: در هفته‌های اخیر تعداد آپارتمان‌هایی که با تصویر غیرواقعی در موتورهای جست‌وجوی آگهی ملکی فایل شده‌، افزایش محسوسی پیدا کرده که عمدتا با دو هدف صورت می‌گیرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها