۱۴۰۲/۰۷/۱۲

نگاه| ضرورت توسعه بانک اطلاعات مسکن

غزال راهب- عضو هیات علمی و مدیر بخش مسکن و سیستم‌های ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
نگاه| ضرورت توسعه بانک اطلاعات مسکن
غزال راهب- عضو هیات علمی و مدیر بخش مسکن و سیستم‌های ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها