۱۴۰۲/۰۷/۰۲

نقشه‌ مقاوم‌سازی هتل آسمان شیراز تأیید نشد

شیراز-ایرنا-شیراز-ایرنا-مدیر کل دفترفنی و حمل و نقل و ترافیک استانداری فارس گفت: طبق گزارش ارائه شده از سوی سازمان نظام مهندسی،نقشه‌های مقام‌سازی ارائه شده از طرف مالک هتل آسمان مورد تأیید قرار نگرفت و این نقشه‌ها تا این مرحله به منزله مقام‌سازی نهایی قابل قبول نیست.
نقشه‌ مقاوم‌سازی هتل آسمان شیراز تأیید نشد
شیراز-ایرنا-شیراز-ایرنا-مدیر کل دفترفنی و حمل و نقل و ترافیک استانداری فارس گفت: طبق گزارش ارائه شده از سوی سازمان نظام مهندسی،نقشه‌های مقام‌سازی ارائه شده از طرف مالک هتل آسمان مورد تأیید قرار نگرفت و این نقشه‌ها تا این مرحله به منزله مقام‌سازی نهایی قابل قبول نیست.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟