۱۴۰۲/۰۷/۰۳

نظام مهندسی در کمیسیون ماده ۵ حق رای می خواهد

<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="801" src="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/01/نظام-مهندسی-ساختمان-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="کمیسیون ماده 5" srcset="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/01/نظام-مهندسی-ساختمان-1.jpg 1200w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/01/نظام-مهندسی-ساختمان-1-300x200.jpg 300w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/01/نظام-مهندسی-ساختمان-1-1024x684.jpg 1024w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/01/نظام-مهندسی-ساختمان-1-768x513.jpg 768w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/01/نظام-مهندسی-ساختمان-1-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div> <p> رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل گفت: جامعه مهندسی و فعالان حوزه ساخت و ساز در کمیسیون ماده ۵ برای سازمان نظام مهندسی حق رای فنی می خواهد</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b5-%d8%ad%d9%82-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c/">نظام مهندسی در کمیسیون ماده ۵ حق رای می خواهد</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com">تاسیسات نیوز</a>. پدیدار شد.</p>
نظام مهندسی در کمیسیون ماده ۵ حق رای می خواهد
کمیسیون ماده 5

 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل گفت: جامعه مهندسی و فعالان حوزه ساخت و ساز در کمیسیون ماده ۵ برای سازمان نظام مهندسی حق رای فنی می خواهد

نوشته نظام مهندسی در کمیسیون ماده ۵ حق رای می خواهد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟