۱۴۰۲/۰۷/۱۲

نصب ۷۱۲۰ عدد علائم ایمنی،۴۱۵۰ متر مربع علائم افقی و نقوش و ۸۸۰ متر مربع تابلو اطلاعاتی

رئیس اداره ایمنی و حریم راه های اداره کل راهداری جنوب استان سیستان و بلوچستان گفت: با هدف ارتقاء ایمنی عبور بیش از هفت هزار عدد علائم و تجهیزات ایمنی در محور های جنوب استان توسط راهداران این اداره کل در ۶ ماهه سالجاری نصب شد.
نصب ۷۱۲۰ عدد علائم ایمنی،۴۱۵۰ متر مربع علائم افقی و نقوش و ۸۸۰ متر مربع تابلو اطلاعاتی
رئیس اداره ایمنی و حریم راه های اداره کل راهداری جنوب استان سیستان و بلوچستان گفت: با هدف ارتقاء ایمنی عبور بیش از هفت هزار عدد علائم و تجهیزات ایمنی در محور های جنوب استان توسط راهداران این اداره کل در ۶ ماهه سالجاری نصب شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها