۱۴۰۲/۰۷/۱۲

نشست علمی- تخصصی با موضوع «مهندسی آیرودینامیک شهری و فناوری تونل باد محیط زیستی»

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار می کند؛ نشست علمی- تخصصی با موضوع: «مهندسی آیرودینامیک شهری و فناوری تونل باد محیط زیستی» سخنرانان: • دکتر غلامحسین پور یوسفی؛ عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی و رئیس هیات مدیره شرکت هسته فن آور نصیر • مهندس علیرضا دوست محمدی؛ […]
نشست علمی- تخصصی با موضوع «مهندسی آیرودینامیک شهری و فناوری تونل باد محیط زیستی»
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار می کند؛ نشست علمی- تخصصی با موضوع: «مهندسی آیرودینامیک شهری و فناوری تونل باد محیط زیستی» سخنرانان: • دکتر غلامحسین پور یوسفی؛ عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی و رئیس هیات مدیره شرکت هسته فن آور نصیر • مهندس علیرضا دوست محمدی؛ […]

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها