۱۴۰۲/۰۷/۰۳

نشست با موضوع «مدیریت زمین در حاشیه و حریم شهرها؛ الگو ها، تجارب جهانی»؛ از سلسله نشست های شهر پژوهی

نشست با موضوع «مدیریت زمین در حاشیه و حریم شهرها؛ الگو ها، تجارب جهانی»؛ از سلسله نشست های شهر پژوهی
مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد برگزار می کند؛‌  نشست با موضوع: «مدیریت زمین در حاشیه و حریم شهرها؛ الگو ها، تجارب جهانی»؛ از سلسله نشست های شهر پژوهی سخنرانان:  • مهندس ابراهیم علیزاده؛ رئیس کمیسیون ساماندهی حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس  • دکتر حسین حاتمی نژاد؛ دانشیار گروه جغرافیا و برنامه […]

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟