۱۴۰۲/۰۷/۰۳

مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرهای بوکان و مهاباد

شورای عالی شهرسازی و معماری مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرهای بوکان و مهاباد را در قالب مصوبه‌ای جهت رفع، اعلام و ابلاغ کرد.
مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرهای بوکان و مهاباد
شورای عالی شهرسازی و معماری مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرهای بوکان و مهاباد را در قالب مصوبه‌ای جهت رفع، اعلام و ابلاغ کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟