۱۴۰۳/۰۳/۰۵

معمای رانت وام مسکن

جهش تولید مسکن بانک‌ها باید سالانه ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش‌‌‌های مختلف را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما شواهد نشان می‌دهد که بانک‌ها تمایل زیادی به انجام این موضوع ندارند و بیشتر تسهیلات مربوط به این حوزه را به وام‌‌‌های تعمیر و بازسازی مسکن اختصاص می‌دهند.
معمای رانت وام مسکن
جهش تولید مسکن بانک‌ها باید سالانه ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش‌‌‌های مختلف را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما شواهد نشان می‌دهد که بانک‌ها تمایل زیادی به انجام این موضوع ندارند و بیشتر تسهیلات مربوط به این حوزه را به وام‌‌‌های تعمیر و بازسازی مسکن اختصاص می‌دهند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید