۱۴۰۲/۰۷/۰۳

مسکن ارزان در آیینه قوانین

ادبیات مسکن قابل استطاعت یا مقرون‌به‌صرفه بیش از پیش در دنیا در حال توسعه و گسترش است؛ ابزار‌ها و سیاست‌های مختلفی در این زمینه طراحی شده و قانون‌گذاران در کشور‌های پیشرفته به این مسئله اهتمام دارند.
مسکن ارزان در آیینه قوانین
ادبیات مسکن قابل استطاعت یا مقرون‌به‌صرفه بیش از پیش در دنیا در حال توسعه و گسترش است؛ ابزار‌ها و سیاست‌های مختلفی در این زمینه طراحی شده و قانون‌گذاران در کشور‌های پیشرفته به این مسئله اهتمام دارند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟