۱۴۰۳/۰۵/۰۳

مسدودی بخشی از وجوه وام ممنوع است/ برخورد با بانک‌های متخلف

اخذ هرگونه وثیقه نقدی قبل و بعد از اعطای تسهیلات و همچنین مسدودی بخشی از وجوه وام از سوی بانک ممنوع است.
مسدودی بخشی از وجوه وام ممنوع است/ برخورد با بانک‌های متخلف
اخذ هرگونه وثیقه نقدی قبل و بعد از اعطای تسهیلات و همچنین مسدودی بخشی از وجوه وام از سوی بانک ممنوع است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید