۱۴۰۲/۰۷/۰۴

مسئول امور هماهنگی وزارت راه و شهرسازی منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، "علیرضا فخاری" به سمت «مسئول امور هماهنگی وزارت راه و شهرسازی» منصوب شد.
مسئول امور هماهنگی وزارت راه و شهرسازی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، "علیرضا فخاری" به سمت «مسئول امور هماهنگی وزارت راه و شهرسازی» منصوب شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟