۱۴۰۲/۰۷/۱۲

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما)انتخاب شد

تهران- ایرنا- سخنگوی دولت گفت: شمس الدین فرزادی پور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما)انتخاب شد
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما)انتخاب شد
تهران- ایرنا- سخنگوی دولت گفت: شمس الدین فرزادی پور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما)انتخاب شد

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها