۱۴۰۲/۰۷/۰۱

مخالفت با تخفیف به لاکچری‌‌سازها

تعیین شرایط پرداخت برای سازنده‌هایی که بابت هزینه‌های عوارض ساخت‌و‌ساز به شهرداری تهران بدهکار هستند، برنامه اصلی شهرداری تهران در این لایحه است که یک فوریت آن هفته گذشته تصویب شد و دیروز برای بررسی محتوا به صحن شورای شهر آمد. بر اساس این لایحه در صورتی که طرف بدهکار یعنی سازنده تمایل داشته باشد نوشته مخالفت با تخفیف به لاکچری‌‌سازها اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
مخالفت با تخفیف به لاکچری‌‌سازها

تعیین شرایط پرداخت برای سازنده‌هایی که بابت هزینه‌های عوارض ساخت‌و‌ساز به شهرداری تهران بدهکار هستند، برنامه اصلی شهرداری تهران در این لایحه است که یک فوریت آن هفته گذشته تصویب شد و دیروز برای بررسی محتوا به صحن شورای شهر آمد. بر اساس این لایحه در صورتی که طرف بدهکار یعنی سازنده تمایل داشته باشد

نوشته مخالفت با تخفیف به لاکچری‌‌سازها اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟