۱۴۰۲/۰۷/۰۲

محمدمهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی: به کارگیری فناوری‌های نوین ساختمانی در طرح نهضت ملی

محمدمهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی: به کارگیری فناوری‌های نوین ساختمانی در طرح نهضت ملی

حیدری، سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: صاحبان فناوری‌های نوین ساختمانی برای اجرای بهینه طرح نهضت ملی مسکن معرفی می‌شوند.

نوشته محمدمهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی: به کارگیری فناوری‌های نوین ساختمانی در طرح نهضت ملی اولین بار در ساختمان نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟