۱۴۰۲/۰۷/۰۲

لکه گیری محورهای ارتباطی هرمزگان با ۱۹۰۵ تن آسفالت

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان اعلام کرد : از ابتدای امسال تاکنون علاوه بر روکش آسفالت ۱۵۹ کیلومتر انواع راه، در همین مدت نیز ۱۹۰۵ تن آسفالت صرف لکه گیری محورهای سطح استان شده است.
لکه گیری محورهای ارتباطی هرمزگان با ۱۹۰۵ تن آسفالت
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان اعلام کرد : از ابتدای امسال تاکنون علاوه بر روکش آسفالت ۱۵۹ کیلومتر انواع راه، در همین مدت نیز ۱۹۰۵ تن آسفالت صرف لکه گیری محورهای سطح استان شده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟