۱۴۰۳/۰۴/۳۰

لزوم حمایت جدی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه مسکن

رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ۴۱ درصد از مصرف انرژی کشور در حوزه ساختمان است،‌ از تدوین آئین‌نامه‌ حمایت از فعالیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان خبر داد.
لزوم حمایت جدی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه مسکن
رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ۴۱ درصد از مصرف انرژی کشور در حوزه ساختمان است،‌ از تدوین آئین‌نامه‌ حمایت از فعالیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید