۱۴۰۲/۰۷/۰۴

قیمت رهن و اجاره خانه در منطقه شهرک امید

یک دستگاه واحد مسکونی ۱۴۰ متری واقع در منطقه شهرک امید، به مبلغ ۳۰ میلیون تومان اجاره و ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
قیمت رهن و اجاره خانه در منطقه شهرک امید
یک دستگاه واحد مسکونی ۱۴۰ متری واقع در منطقه شهرک امید، به مبلغ ۳۰ میلیون تومان اجاره و ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟