۱۴۰۳/۰۵/۰۳

قاسمی از تخریب کارکنان انقلابی وزارت راه و مسکن خبر داد

<div style="margin-bottom:20px;"><img width="225" height="225" src="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2021/08/رستم-قاسمی.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="قاسمی از تخریب کارکنان انقلابی وزارت راه و مسکن خبر داد" srcset="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2021/08/رستم-قاسمی.jpg 225w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2021/08/رستم-قاسمی-150x150.jpg 150w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2021/08/رستم-قاسمی-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /></div> <p>شب گذشته وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به منتقدان از جمله برخی از نمایندگان مجلس درباره اتهامات و بازداشت یکی مشاوران خود بیانیه‌ای صادر کرد</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com/%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1/">قاسمی از تخریب کارکنان انقلابی وزارت راه و مسکن خبر داد</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com">تاسیسات نیوز</a>. پدیدار شد.</p>
قاسمی از تخریب کارکنان انقلابی وزارت راه و مسکن خبر داد
قاسمی از تخریب کارکنان انقلابی وزارت راه و مسکن خبر داد

شب گذشته وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به منتقدان از جمله برخی از نمایندگان مجلس درباره اتهامات و بازداشت یکی مشاوران خود بیانیه‌ای صادر کرد

نوشته قاسمی از تخریب کارکنان انقلابی وزارت راه و مسکن خبر داد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید