۱۴۰۲/۰۷/۰۲

قاسمی از تخریب کارکنان انقلابی وزارت راه و مسکن خبر داد

<div style="margin-bottom:20px;"><img width="225" height="225" src="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2021/08/رستم-قاسمی.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="قاسمی از تخریب کارکنان انقلابی وزارت راه و مسکن خبر داد" srcset="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2021/08/رستم-قاسمی.jpg 225w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2021/08/رستم-قاسمی-150x150.jpg 150w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2021/08/رستم-قاسمی-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /></div> <p>شب گذشته وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به منتقدان از جمله برخی از نمایندگان مجلس درباره اتهامات و بازداشت یکی مشاوران خود بیانیه‌ای صادر کرد</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com/%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1/">قاسمی از تخریب کارکنان انقلابی وزارت راه و مسکن خبر داد</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com">تاسیسات نیوز</a>. پدیدار شد.</p>
قاسمی از تخریب کارکنان انقلابی وزارت راه و مسکن خبر داد
قاسمی از تخریب کارکنان انقلابی وزارت راه و مسکن خبر داد

شب گذشته وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به منتقدان از جمله برخی از نمایندگان مجلس درباره اتهامات و بازداشت یکی مشاوران خود بیانیه‌ای صادر کرد

نوشته قاسمی از تخریب کارکنان انقلابی وزارت راه و مسکن خبر داد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟