۱۴۰۳/۰۵/۰۱

فعال شدن بخش های تجاری پایانه های مرزی ریمدان و پیشین در اولویت است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب سیستان و بلوچستان گفت:این اداره کل تلاش دارد به منظور توسعه تبادلات تجاری ایران و پاکستان بخش تجاری پایانه های مرزی ریمدان و پیشین را در اسرع وقت فعال نماید.
فعال شدن بخش های تجاری پایانه های مرزی ریمدان و پیشین در اولویت است
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب سیستان و بلوچستان گفت:این اداره کل تلاش دارد به منظور توسعه تبادلات تجاری ایران و پاکستان بخش تجاری پایانه های مرزی ریمدان و پیشین را در اسرع وقت فعال نماید.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید