۱۴۰۲/۰۷/۱۲

فراخوان سازمان نظام مهندسی برای جذب کنترل کننده معماری

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه فراخوانی جهت جذب کنترل کننده معماری صادر کرد:  نوشته فراخوان سازمان نظام مهندسی برای جذب کنترل کننده معماری اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
فراخوان سازمان نظام مهندسی برای جذب کنترل کننده معماری
فراخوان سازمان نظام مهندسی برای جذب کنترل کننده معماری

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه فراخوانی جهت جذب کنترل کننده معماری صادر کرد: 

نوشته فراخوان سازمان نظام مهندسی برای جذب کنترل کننده معماری اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها