۱۴۰۲/۰۷/۰۲

عجیب ترین اتفاق برای خانوارهای طبقه متوسط در ایران

امروز عجیب ترین اتفاق برای خانوارهای طبقه متوسط در ایران رقم خورده است. تا ۱۰ سال گذشته امید به خانه‌دار شدن برای مردم ۲۵ ساله بوده ولی امروز این رقم برای طبقه متوسط در ایران به ۷۴ سال رسیده است.
عجیب ترین اتفاق برای خانوارهای طبقه متوسط در ایران
امروز عجیب ترین اتفاق برای خانوارهای طبقه متوسط در ایران رقم خورده است. تا ۱۰ سال گذشته امید به خانه‌دار شدن برای مردم ۲۵ ساله بوده ولی امروز این رقم برای طبقه متوسط در ایران به ۷۴ سال رسیده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟