۱۴۰۲/۰۷/۰۲

ضرورت تسریع در استقرار دستگاه‌های ذیربط در پایانه مرزی رازی

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بر لزوم تسریع در استقرار دستگاه‌های ذیربط در پایانه مرزی رازی جهت افتتاح طرح جامع این پایانه مرزی تاکید کرد.
ضرورت تسریع در استقرار دستگاه‌های ذیربط در پایانه مرزی رازی
معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بر لزوم تسریع در استقرار دستگاه‌های ذیربط در پایانه مرزی رازی جهت افتتاح طرح جامع این پایانه مرزی تاکید کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟