۱۴۰۳/۰۴/۳۰

صدور سند برای افزون بر ۴ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی بنام راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان

مدیرکل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس آمار سامانه بانک زمین چهار هزار و ۳۹۹ هکتار از اراضی اداره کل منابع طبیعی استان در سالجاری بنام دولت و به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن سند زده شد.
صدور سند برای افزون بر ۴ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی بنام راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان
مدیرکل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس آمار سامانه بانک زمین چهار هزار و ۳۹۹ هکتار از اراضی اداره کل منابع طبیعی استان در سالجاری بنام دولت و به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن سند زده شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید