۱۴۰۲/۰۷/۰۲

شهرک‌های تازه تاسیس باید منطبق بر هویت شهر باشد

<p>رئیس اجلاس سازندگان و طراحان تبریز با بیان اینکه به صنعت ساختمان باید بیشتر توجه شود، گفت: در شهرک‌های تازه تاسیس باید به مباحث نما، ایمنی و پایداری بسیار توجه شود، هریک از این مباحث هویت شهر را نشان می‌دهد، دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد. محمد عزتی با اشاره به اینکه در &#8230;</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://www.samair.ir/78237/%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b7%d8%a8%d9%82-%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d9%88%db%8c/">شهرک‌های تازه تاسیس باید منطبق بر هویت شهر باشد</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://www.samair.ir">صما | صدای مهندسی ایران</a>. پدیدار شد.</p>
شهرک‌های تازه تاسیس باید منطبق بر هویت شهر باشد

رئیس اجلاس سازندگان و طراحان تبریز با بیان اینکه به صنعت ساختمان باید بیشتر توجه شود، گفت: در شهرک‌های تازه تاسیس باید به مباحث نما، ایمنی و پایداری بسیار توجه شود، هریک از این مباحث هویت شهر را نشان می‌دهد، دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد. محمد عزتی با اشاره به اینکه در …

نوشته شهرک‌های تازه تاسیس باید منطبق بر هویت شهر باشد اولین بار در صما | صدای مهندسی ایران. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟