۱۴۰۳/۰۵/۰۳

شهرداری‌ها و نظام مهندسی هزینه اضافی به بخش مسکن تحمیل می‌کنند

رییس کانون انبوه سازان با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید فرآیند صدور پروانه را نهایت ۱۰ روزه تعیین کرده است، گفت: افزایش زمان صدور پروانه ساختمان در قیمت نهایی اثرگذار است و از شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی می‌خواهیم با حذف بروکراسی اداری، دولت را در برنامه کاهش قیمت مسکن همیاری کند. به گزارش … نوشته شهرداری‌ها و نظام مهندسی هزینه اضافی به بخش مسکن تحمیل می‌کنند اولین بار در صما | صدای مهندسی ایران. پدیدار شد.
شهرداری‌ها و نظام مهندسی هزینه اضافی به بخش مسکن تحمیل می‌کنند

رییس کانون انبوه سازان با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید فرآیند صدور پروانه را نهایت ۱۰ روزه تعیین کرده است، گفت: افزایش زمان صدور پروانه ساختمان در قیمت نهایی اثرگذار است و از شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی می‌خواهیم با حذف بروکراسی اداری، دولت را در برنامه کاهش قیمت مسکن همیاری کند. به گزارش …

نوشته شهرداری‌ها و نظام مهندسی هزینه اضافی به بخش مسکن تحمیل می‌کنند اولین بار در صما | صدای مهندسی ایران. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید